آدرس کلینیک کاشت مو در اصفهان تلفن کلینیک کاشت ابرو سینایار
پلکسر بینی گوشتی و استخوانی؛ کدام موثر است؟

پلکسر یک فرآیند غیر جراحی است که با استفاده از اصول پلاسما و انرژی الکتریکی ، باعث بهبود فرم و شکل بینی شما می‌ شود.